AC Academy

Naši školitelé a kouči jsou experti mající zkušenosti z terénu, profesionální stylisté a vysokoškolští pedagogové. Nabízíme školení pro celé skupiny i individuální kurzy pro manažery.

AC Academy poskytuje dvě základní služby. První je určena pro celé týmy a základním úkolem je proškolit zaměstnance klienta ve firemních standardech, prodejních dovednostech nebo podmínkách poskytovaného mystery shoppingu. Školení poskytujeme jak v prodejních místech klienta, tak v našich školicích prostorech, umíme uspořádat i školení v rámci teambuildingových aktivit klienta. Jsme schopni prokázat efekt našeho školení na střednědobých výsledcích společnosti. Absolventi kurzů získávají certifikát.

KURZ: Prodejní dovednosti I. a II.

Tipy pro úspěšný prodej, naučíte se prodávat, zdokonalíte se v obchodních činnostech, komunikaci s klientem, zjistíte, co klient potřebuje. Naučíte se vyhledat a oslovit klienty a osvojíte si techniky jak úspěšně obchod ukončit.

KURZ: Jak pracovat s módními trendy?

Intenzivní dvoudenní kurz zaměřený na praktické postupy a jejich trénink. Kurz vás naučí zásady stylingu, stylistické postupy a manažerský postup pro předávání těchto informací zaměstnancům, resp. zákazníkům. Kurz je rozdělen do dvou dvouhodinových bloků, teoretickou a praktickou část přímo na prodejně.

Cílem kurzu je provést vás od výzkumných metod módy k hlubším znalostem systému fungování módy včetně její kulturní, sociologické a technické komponenty. Budete schopni nejen interpretovat trendy, ale také vytvářet styl značky, včetně jeho vhodné prezentace. Zároveň si vyzkoušíte mnoho postupů v praxi.

KURZ: Personální růst

AC Academy spolupracuje s Ing. Mirkou Čejkovou, expertkou na koučování pro manažery a vnitřní/vnější komunikaci firem. Mirka Čejková je viceprezidentkou International Coach Federation v České republice /ICF ČR/, která prosazuje koučování podle kompetencí etických standardů ICF a snaží se o jeho popularizaci a dostupnost všem, kterým má koučování co nabídnout.

Kurzy se zaměřují na prezentaci firmy směrem ven, vytvoření nástrojů, které pomohou odpovědným pracovníkům jednoznačně prezentovat podstatné informace v daném časovém rámci. Souvisí s funkčností organizační struktury, firemních pravidel a definováním systému komunikace včetně C-level.