Telco

Naše služby pro zákazníky zabývající se prodejem telekomunikačních technologií zahrnují i tzv. mystery calling.

Nabízíme kontroly prodejen – přístup prodejců k zákazníkům face to face nebo kontroly zákaznických linek – mystery calling.

Hledáme odpovědi například na tyto otázky:

Dodržují Vaši prodejci standardy zákaznické péče, které Vaše společnost stanovila?

Jak často se Vaším zákazníkům dostává jedinečné (nebo špatné) péče od Vašich prodejců?

Mají Vaši prodejci dostatečnou znalost produktů (služeb)?

Snaží se Vaši poradci efektivně uzavřít prodej nebo pouze informují zákazníky?

Dokáží Vaši prodejci překonat námitky zákazníků?

Jaká jsou nejsilnější a nejslabší místa interakce Vašich prodejců se zákazníky?

Na co by se měl zaměřit následný trénink (coaching) Vašich prodejců?

Jsou některé z Vašich poboček nebo prodejců lepší než ostatní v poskytování zákaznické péče?

Jak si Vaše společnost vede v zákaznickém servisu v porovnáni s konkurencí? Jaká jsou silná a slabá místa konkurentů?

Je Váš prodejní proces efektivní a rychlý? Jak dlouho trvá zákazníkovi uskutečnit nákup?

Je prostředí Vašich poboček příjemné a v souladu s image Vaší značky? Jsou pobočky vždy čisté?