Nenabízíme Vám univerzální model kontrol všeho druhu s nejasným výsledkem. Naší silnou stránkou je 100% orientace na potřeby a přání klienta a poskytnutí takové nabídky, která je Vám ušita přímo na míru.

Pro trh s gastronomickými výrobky jako jsou potraviny a nápoje je investice do průzkumu trhu zcela zásadní. S naší pomocí získáte řadu relevantních informací, jež Vám pomůžou jak k navýšení konkurenceschopnosti a dalšímu strategickému plánování, tak i k navýšení finanční prosperity a obchodní prestiže. Průzkum trhu umíme zaměřit i na Vaší konkurenci. Samozřejmostí je bezplatná konzultace metod výzkumu trhu.

CLT

Central location testy probíhají na základě slepé ochutnávky, kdy formou rozhovoru s respondenty z požadované cílové skupiny získáváme informace o jejich subjektivním názoru na podávané produkty. Tyto rozhovory probíhají dle předem definované struktury. Například při testování piva se dotazujeme na chuť (hořkost, sladkost, kyselost), pěnu, teplotu a dále formou otevřených otázek zjišťujeme požadavky a preference. Díky CLT šetření získáte mimo jiné kvalitní náměty pro zefektivnění výroby a obraz reálných požadavků spotřebitele.

 PAPI

Paper and pen interview je v podstatě terénní sběr dat, kdy formou dotazníkového šetření klademe respondentům konkrétní otázky. Výhodou osobního dotazování je možnost tazatele rozvinout pokládané dotazy a získat tak opravdu subjektivní názor respondenta. Zjišťujeme například, jaký druh výrobku respondenti preferují a proč, co na českém trhu postrádají, co by ocenili atd. Výsledkem je objektivní analýza současné poptávky, podněty ke zlepšení atd.

Mystery shopping

Kontrola práce a služeb pomocí utajeného nákupu, jehož prostřednictvím získáme objektivní obraz o úrovni zprostředkování Vašeho produktu distributorem. Hodnotící atributy mohou být např. okolí, interiér a exteriér místa podávání nebo prodeje; obsluha a servis a dále veškeré poznatky týkající se kvality výrobku.