S námi získáte spokojeného zákazníka

Pomůžeme odhalit nedostatky, které mohou odradit zákazníka. Cílem je, aby se při nabízení služeb cítil pohodlně, v profesionálních rukou a aby se rád vracel. K tomu potřebujeme proškolené odborníky a systém pro dlouhodobé udržení nastavených standardů.

Naše nabídka se skládá buď z jednotlivých částí, nebo z komplexu služeb. Vždy postupujeme individuálně, podle aktuálních potřeb klienta. Jsme připraveni na jakékoli změny. Pro své klienty vystavujeme po splnění podmínek Certifikát jakosti zákaznického servisu.

CO ZÍSKÁTE

Zvýšení konkurenceschopnosti a zisků

Spokojeného zákazníka

Obraz o skutečném chování zaměstnanců

On-line výsledky pro snadnou distribuci

Archivaci výsledků k porovnání

Řešení problematických pracovně-právních vztahů

Právní asistenci

Výzkum zákaznické spokojenosti

Zlepšení systému zásobování skladu

 

Možné výstupy:

1. Srovnání v hlavních oblastech (Čistota , Atmosféra, Prezentace zboží, Kvalita servisu, Chuť k dalšímu nákupu)

2. Benchmarking (Klasifikace 0% – 100% na předem definované otázky (cca 30))

3. Srovnání v čase (Porovnání u opakovaných kontrol, porovnání mezi jednotlivými obchody)

4. Subjektivní hodnocení inspektora, popis jednotlivých prodejců

5. SWOT Analýza (Vyhodnocení slabých, silných stránek, hrozeb a příležitostí)

6. Plakát (Souhrn výsledků kontroly k vyvěšení)

 

Chaining

Osvědčený systém tzv. řetězení je vhodný zejména pro společnosti, které mají více obchodů. Pravidelně opakující se kontroly v předem daném časovém úseku (např. jeden rok) ve všech obchodech vytváří zdravou soutěživost mezi jednotlivými pracovními týmy, které jsou díky našemu systému dobře informovány i o výsledcích ostatních. Kdo vyhraje, získává cenu!